Лучанка за наукове досягнення отримала 50 тис. грн.